Bảo Hiểm Phú Hưng | bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu

  • Tổng đài công ty
  • (84-8) 5413 5966
  • Thông báo bồi thường
  • 0909 950 338
  • Mua bảo hiểm
  • 0909 729 012

Nếu quý khách cần tư vấn gì thêm chúng tôi rất vui lòng hổ trợ

  • Hồ sơ & trách nhiệm chủ xe cơ giới

  • Số lần xem: 3775 | Ngày: 22/07/2014

Căn cứ Thông tư 126/2008/TT-BTC ngày 22/12/2008 quy định quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, hồ sơ bồi thường và trách nhiệm của chủ xe cơ giới khi tai nạn giao thông xảy ra được quy định như sau: