Bảo Hiểm Phú Hưng | bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu

  • Tổng đài công ty
  • (84-8) 5413 5966
  • Thông báo bồi thường
  • 0909 950 338
  • Mua bảo hiểm
  • 0909 729 012

Nếu quý khách cần tư vấn gì thêm chúng tôi rất vui lòng hổ trợ

Cơ hội việc làm
STT Tiêu đề Địa điểm làm việc Ngày hết hạn Chi tiết
1 Phó Phòng Marketing Nội địa TPHCM 30/08/2015 Xem thêm
2 Nhân viên Marketing - Kế toán Phòng TPHCM 07/02/2015 Xem thêm
3 Trợ lý Marketing - Tiếng Trung TPHCM 31/01/2015 Xem thêm
4 Trưởng bộ phận Giám Định TPHCM 03/11/2014 Xem thêm
5 Chuyên viên Marketing TPHCM 30/10/2014 Xem thêm
6 Thư ký Ban Tổng Giám đốc TPHCM 05/09/2014 Xem thêm
7 Deputy Underwriting Manager TPHCM 10/08/2014 Xem thêm
8 Lập trình viên TPHCM 19/06/2014 Xem thêm