Bảo Hiểm Phú Hưng | bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu

  • Tổng đài công ty
  • (84-8) 5413 5966
  • Thông báo bồi thường
  • 0909 950 338
  • Mua bảo hiểm
  • 0909 729 012

Nếu quý khách cần tư vấn gì thêm chúng tôi rất vui lòng hổ trợ

ĐỘI NGŨ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông Ho, Feng-Tao (Kerwin) | Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thạc sĩ khoa Khoa học thống kê bảo hiểm, Đại học Boston, Mỹ.
Cử nhân Kinh tế, Đại học Feng Chia, Taichung, Đài Loan.


Ông Ho, Feng–Tao (Kerwin) nắm giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bảo hiểm Phú Hưng vào tháng 11 năm 2013. Trước đó, ông từng nắm giữ chức vụ quyền Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng từ tháng 12 năm 2011 đến tháng 4 năm 2013. Ông là Trợ lý đặc biệt cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kỹ thuật CX Đài Loan từ năm 2008. Ngoài ra, ông nguyên là Phó Trưởng Đại diện của Công ty Chung Kuo Insurance Corp., Đài Loan tại Guam từ năm 2007 đến năm 2008 và là Trưởng Đại diện Công ty Chung Kuo Insurance Corp., Đài Loan tại Việt Nam từ năm 2000 đến năm 2007.


Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm về lĩnh vực quản lý tài chính, bảo hiểm.


Ông Hsieh, Chih Kan (William) | Thành viên HĐQT

Thạc sĩ Khoa Quản lý rủi ro – Đại học Glasgow Caledonian, Anh Quốc.


Ông Hsieh, Chih Kan nắm giữ vị trí Tổng Giám Đốc và thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Phú Hưng vào tháng 7 năm 2015. Trước đó, ông Hsieh từng nắm giữ những vị trí quan trọng tại các tập đoàn và công ty bảo hiểm lớn ở Đài Loan và Thái Lan như Công ty Bảo hiểm Fubon, Công ty Pana Harrison và Công ty Bảo hiểm Mega. Ông có kinh nghiệm hơn 18 năm về lĩnh vực quản lý tài chính, bảo hiểm.


Ông Chiu, Hsien – Chih (Gary) | Thành viên Hội đồng quản trị

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, khoa Marketing quốc tế, Đại học Sunderland, Anh
Cử nhân Thương mại quốc tế, Đại học Shih Chien, Đài Loan


Ông Chiu, Hsien-Chih từng đảm nhiệm vị trí Trợ lý đặc nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Chánh văn phòng Công ty Cổ phần Kỹ thuật CX Đài Loan từ năm 2007 đến 2010. Hiện nay là Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ thuật CX Việt Nam. Tháng 04/2010, ông là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng. Tháng 04/2013, ông được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bảo hiểm Phú Hưng.


Ông Lu, Hui-Hung (Winston) | Thành viên Hội đồng quản trị

Thạc sĩ Tài chính (MBA), Trường Quản lý Rotterdam
Cử nhân Kinh tế, Đại học Quốc gia Đài Loan


Ông Lu, Hui-Hung từng làm việc tại ngân hàng First Commercial ở Đài Loan với vị trí là phó phòng từ 2001 đến 2010. Hiện tại, ông Lu đang nắm giữ vị trí Giám Bộ phận Nghiên cứu tại Công ty Chứng Khoán Phú Hưng. Năm 2015, ông trở thành thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bảo hiểm Phú Hưng. Ông có kinh nghiệm hơn 15 năm về lĩnh vực quản lý tài chính.


Ông Nguyễn Hữu Đức | Thành viên Hội đồng quản trị

Thạc sĩ Kinh tế, Đại học Columbia Southern, Mỹ
Cử nhân Kinh tế, Đại học Tài chính Marketing, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam


Ông Nguyễn Hữu Đức được bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh khu vực Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Tổng Công ty Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam từ năm 1995 đến nay. Ông có 19 năm kinh nghiệm về lĩnh vực quản lý bảo hiểm.Tháng 07 năm 2013, ông được bổ nhiệm là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bảo hiểm Phú Hưng.


Ông Hsieh Chih Kan (William) | Tổng Giám Đốc

Hơn 18 năm kinh nghiệm trong ngành bảo hiểm.
Thạc sĩ, Đại học Glasgow Caledonian, Anh Quốc.


Ông Li, Wen- Hao (Eric) | Phó Tổng Giám Đốc

Hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành bảo hiểm phi nhân thọ.
Thạc sĩ, Đại học Feng Chia, Đài Loan.
Cử nhân, Đại học Fu Jen Catholic, Đài Loan.
Đạt văn bằng Non-Life Insurance Underwriter và Claim Adjuster.


Ông Liew, Sep Siang | Giám Đốc Tài Chính

Hơn 14 năm kinh nghiệm về quản trị tài chính.
Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học New Brunswick, NB, Canada.