Bảo Hiểm Phú Hưng | bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu

  • Tổng đài công ty
  • (84-8) 5413 5966
  • Thông báo bồi thường
  • 0909 950 338
  • Mua bảo hiểm
  • 0909 729 012

Nếu quý khách cần tư vấn gì thêm chúng tôi rất vui lòng hổ trợ

Giá trị cốt lõi

Đạo đức nghề nghiệp:

Tuân thủ những chuẩn mực hành vi, cách cư xử và ứng xử được quy định cho nghề nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhằm bảo vệ và tăng cường vai trò, tính tin cậy và niềm tự hào của nghề nghiệp kinh doanh bảo hiểm.

Độ tin cậy cao:

Cung cấp đầy đủ và chính xác mọi thông tin, kiến thức và sự hỗ trợ tới khách hàng. 

Tinh thần trách nhiệm:

Tận tâm với khách hàng, nỗ lực để hiểu được rủi ro của khách hàng, cam kết và giữ lời cam kết.

Xử lý linh hoạt:

Tùy chỉnh sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng được nhu cầu thay đổi và đa dạng của khách hàng.

Sự bảo vệ:

Bảo vệ tài sản của khách hàng. Đảm bảo sự an tâm của khách hàng.

Lợi ích khách hàng:

Tập trung vào nhu cầu của khách hàng trong mọi khía cạnh hoạt động, từ sản phẩm cho tới dịch vụ. Chủ động đưa ra những hợp đồng và sản phẩm tốt hơn để đáp ứng vượt kỳ vọng của khách hàng.

Chất lượng chuyên sâu:

Cung cấp tới khách hàng những sản phẩm, dịch vụ và sự hỗ trợ phù hợp và chất lượng cao. Không ngừng phấn đấu cải tiến mọi khía cạnh của sản phẩm và dịch vụ.

Đổi mới liên tục:

Đẩy mạnh văn hóa và quan điểm sáng tạo. Suy nghĩ khác biệt và nỗ lực áp dụng những suy nghĩ cách tân và sự sáng tạo vào công việc.