Bảo Hiểm Phú Hưng | bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu

 • Tổng đài công ty
 • (84-8) 5413 5966
 • Thông báo bồi thường
 • 0909 950 338
 • Mua bảo hiểm
 • 0909 729 012

Nếu quý khách cần tư vấn gì thêm chúng tôi rất vui lòng hổ trợ

TỔNG QUAN CÔNG TY

Công Ty Cổ Phần Bảo hiểm Phú Hưng (PAC) là công ty bảo hiểm phi nhân thọ cung cấp các sản phẩm bảo hiểm toàn diện để bảo vệ rủi ro của khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn: Bảo hiểm Tai nạn con người, Bảo hiểm Xe cơ giới, Bảo hiểm Tài sản, Bảo hiểm Kỹ thuật, Bảo hiểm Hàng hải, Bảo hiểm Trách nhiệm.

NHỮNG SỰ KIỆN QUAN TRỌNG
 • 2015

  Tăng cường mạng lưới phục vụ khách hàng trong & ngoài nước.
  Ký hợp tác toàn diện với công ty TNHH International SOS Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh.

 • 2014  Đẩy mạnh phát triển sản phẩm bảo hiểm Xe cơ giới.
  Mercedes-Benz Vietnam Star trở thành đối tác chiến lược.

 • 2013


  Củng cố hoạt động
  Củng cố hoạt động tổ chức bộ máy, tăng cường đào tạo chuyên môn nghiệp vụ và quản lý cho cán bộ nhân viên.

 • 2011  Đổi tên
  Được sự chấp thuận của Bộ Tài chính, vào ngày 25 tháng 01 năm 2011, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Tín đổi tên thành Công ty Cổ phần Bảo hiểm Phú Hưng.

 • 2010

  Tăng vốn điều lệ & Di dời trụ sở chính
  Tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ.
  Di dời trụ sở chính đến tòa nhà Lawrence S.Ting, 801 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phú, Q.7, TpHCM.

 • 2006  Thành lập
  Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Tín được thành lập theo giấy phép kinh doanh số 41GP/KDBH ngày 12/12/2006 với số vốn điều lệ ban đầu là 80 tỷ.
  Chính thức đi vào hoạt động từ năm 2007.