Bảo Hiểm Phú Hưng | bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu

  • Tổng đài công ty
  • (84-8) 5413 5966
  • Thông báo bồi thường
  • 0909 950 338
  • Mua bảo hiểm
  • 0909 729 012

Nếu quý khách cần tư vấn gì thêm chúng tôi rất vui lòng hổ trợ

Bảo hiểm con người

Công Ty Cổ Phần Bảo hiểm Phú Hưng (PAC) là công ty bảo hiểm phi nhân thọ cung cấp các sản phẩm bảo hiểm toàn diện để bảo vệ rủi ro của khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn: Bảo hiểm Tai nạn con người, Bảo hiểm Xe cơ giới, Bảo hiểm Tài sản, Bảo hiểm Kỹ thuật, Bảo hiểm Hàng hải, Bảo hiểm Trách nhiệm.

Bảo hiểm tai nạn con người
Tải tài liệu
Bảo hiểm tai nạn con người

Với sự phát triển ngày một nhanh và mạnh mẽ của xã hội hiện đại, con người được tận hưởng nhiều tiện ích hơn, đồng thời cũng đối mặt với nhiều rủi ro trong cuộc sống. Những rủi ro khi tham gia giao thông, sinh hoạt, học tập, làm việc, tham quan, du lịch… có thể làm xáo trộn cuộc sống của mỗi người nếu như không có sự chuẩn bị tài chính vững vàng.

Khi tham gia bảo hiểm tai nạn con người tại PAC, các cá nhân, gia đình có thể tìm được nguồn tài chính hỗ trợ khi tai nạn không may xảy đến.

Đối với các tổ chức, doanh nghiệp, tham gia gói bảo hiểm tai nạn con người theo nhóm là một hình thức thể hiện sự quan tâm thiết thực nhất đối với nhân viên của mình.

Khách hàng có thể lựa chọn linh hoạt các quyền lợi bảo hiểm: được bồi thường khi tử vong, thương tật do tai nạn, chi phí y tế, trợ cấp nằm viện, phẫu thuật.. và mức tiền tham gia bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của mình.