Bảo Hiểm Phú Hưng | bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu

  • Tổng đài công ty
  • (84-8) 5413 5966
  • Thông báo bồi thường
  • 0909 950 338
  • Mua bảo hiểm
  • 0909 729 012

Nếu quý khách cần tư vấn gì thêm chúng tôi rất vui lòng hổ trợ

Bảo hiểm hàng hải

 

Công Ty Cổ Phần Bảo hiểm Phú Hưng (PAC) là công ty bảo hiểm phi nhân thọ cung cấp các sản phẩm bảo hiểm toàn diện để bảo vệ rủi ro của khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn: Bảo hiểm Tai nạn con người, Bảo hiểm Xe cơ giới, Bảo hiểm Tài sản, Bảo hiểm Kỹ thuật, Bảo hiểm Hàng hải, Bảo hiểm Trách nhiệm.

 

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển
Bảo hiểm TNDS chủ tàu
Bảo hiểm thân tàu
Tải tài liệu
Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển: Bảo hiểm theo điều khoản bảo hiểm hàng hóa của Hiệp hội bảo hiểm Anh (Air), (A), (B), (C), (War)… cho hàng hóa trong suốt quá trình vận chuyển thông thường bằng tàu biển, máy bay, xe tải, xe lửa, hay các phương tiện vận chuyển khác nhằm chống lại những tổn thất, tổn hại bất ngờ chủ yếu gây ra bởi cháy, nổ, đổ vỡ, trầy xước, cong bẹp, tổn thất chung, hy sinh tổn thất chung, chi phí cứu hộ, tàu chìm hay mắc cạn, xe lửa trật bánh hay ô tô lật, trộm cắp, không giao hàng, vứt hàng xuống biển và nước cuốn hàng trên boong, đình công, bạo loạn, bạo động dân sự, manh động, bốc dỡ hàng và những những tai nạn khác nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Bảo hiểm TNDS chủ tàu

Bảo hiểm TNDS chủ tàu: Bồi thường cho những trách nhiệm và các chi phí theo luật định mà chủ tàu, người quản lý, người điều hành, người thuê tàu (không kể người thuê tàu chuyến) phải chi trả đối với các thiệt hại của người thứ ba do quá trình hoạt động của tàu, thuyền gây ra.

Bảo hiểm thân tàu

Bảo hiểm thân tàu: Bảo hiểm cho những tổn thất của hoặc thiệt hại đối với thân tàu, máy móc và trang thiết bị của tàu do những hiểm họa của biển/ sông nước gây ra, hoặc do những tai nạn bất ngờ như đắm, cháy, mắc cạn, đâm va, nổ nồi hơi, gãy trục cơ…