Bảo Hiểm Phú Hưng | bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu

  • Tổng đài công ty
  • (84-8) 5413 5966
  • Thông báo bồi thường
  • 0909 950 338
  • Mua bảo hiểm
  • 0909 729 012

Nếu quý khách cần tư vấn gì thêm chúng tôi rất vui lòng hổ trợ

Bảo hiểm khác

 

Công Ty Cổ Phần Bảo hiểm Phú Hưng (PAC) là công ty bảo hiểm phi nhân thọ cung cấp các sản phẩm bảo hiểm toàn diện để bảo vệ rủi ro của khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn: Bảo hiểm Tai nạn con người, Bảo hiểm Xe cơ giới, Bảo hiểm Tài sản, Bảo hiểm Kỹ thuật, Bảo hiểm

 

Trộm cướp
Tiền
Lòng trung thành
Tải tài liệu
Trộm cướp

Bảo hiểm trộm cướp: Bồi thường cho người được bảo hiểm về những rủi ro hư hỏng, tổn thất hoặc mất mát có thể xảy ra với ngôi nhà và các tài sản của người được bảo hiểm do trộm cướp có kèm theo hành động đột nhập hoặc thoát khỏi ngôi nhà bằng vũ lực hoặc các phương tiện cưỡng bức hoặc hành động tấn công, dùng vũ lực, hoặc đe dọa dùng vũ lực đối với Người được bảo hiểm, người làm thuê hoặc người được giao quản lý tài sản.

Tiền

Bảo hiểm tiền: Bồi thường cho Người được bảo hiểm đối với những mất mát, thiệt hại về tiền, bao gồm tiền mặt, séc lữ hành, thẻ tín dụng, biên lai thuộc sự trông nom của Người được bảo hiểm hay người đại diện được ủy quyền của Người được bảo hiểm do bị cướp trong quá trình vận chuyển bằng xe ô tô trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam hoặc do bị mất trộm, trộm dẫn đến cướp hay bị cướp hoặc có chủ định thực hiện một trong những hoạt động nói trên trong phạm vi địa điểm được bảo hiểm.

Lòng trung thành

Bảo hiểm lòng trung thành: Bồi thường cho Người được bảo hiểm các tổn thất về tiền bạc hoặc tài sản do hành vi không trung thực của nhân viên trong quá trình quản lý, sử dụng tài sản, tiền bạc của người được bảo hiểm nhằm mục đích kiếm được một nguồn thu không chính đáng cho bản thân hoặc cho bất cứ người nào hay tổ chức nào khác.