Bảo Hiểm Phú Hưng | bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu

  • Tổng đài công ty
  • (84-8) 5413 5966
  • Thông báo bồi thường
  • 0909 950 338
  • Mua bảo hiểm
  • 0909 729 012

Nếu quý khách cần tư vấn gì thêm chúng tôi rất vui lòng hổ trợ

Bảo hiểm kỹ thuật

 

Công Ty Cổ Phần Bảo hiểm Phú Hưng (PAC) là công ty bảo hiểm phi nhân thọ cung cấp các sản phẩm bảo hiểm toàn diện để bảo vệ rủi ro của khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn: Bảo hiểm Tai nạn con người, Bảo hiểm Xe cơ giới, Bảo hiểm Tài sản, Bảo hiểm Kỹ thuật, Bảo hiểm Hàng hải, Bảo hiểm Trách nhiệm.

 

Bảo hiểm máy móc và thiết bị chủ thầu
Bảo hiểm đổ vỡ máy móc
Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng & lắp đặt
Bảo hiểm thiết bị điện tử
Tải tài liệu
Bảo hiểm máy móc và thiết bị chủ thầu

Bảo hiểm máy móc và thiết bị chủ thầu: Bồi thường cho những tổn thất hay hư hại đối với các máy móc, trang thiết bị phục vụ quá trình xây dựng/ lắp đặt như: máy cẩu, xúc, máy đào, máy trộn bê tông… xảy ra trong quá trình hoạt động, chờ làm việc hoặc bảo dưỡng gây ra bởi những rủi ro không bị loại trừ trong đơn bảo hiểm.

Bảo hiểm đổ vỡ máy móc

Bảo hiểm đổ vỡ máy móc: Bồi thường tổn thất hay hư hại đối với máy móc, dây chuyền sản xuất… do những rủi ro không bị loại trừ trong đơn bảo hiểm như sai sót trong khi đúc và khuyết tật của vật liệu, lỗi do thiết kế, sai sót tại xưởng hoặc trong khi lắp đặt, lỗi tay nghề kém, thiếu kỹ năng, thiếu thận trọng, thiếu nước trong nồi hơi, nổ vật lý, xé rách do lực ly tâm, đoản mạch, bão…

Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng & lắp đặt

Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng & lắp đặt: Bồi thường tổn thất hoặc hư hại đối với thiệt hại về tài sản và trách nhiệm pháp lý đối với bên thứ ba trong quá trình xây dựng và/ hoặc lắp đặt các công trình: nhà ở, trụ sở làm việc, nhà máy, dây chuyền sản xuất… gây ra bởi những rủi ro không bị loại trừ trong đơn bảo hiểm.

Bảo hiểm thiết bị điện tử

Bảo hiểm thiết bị điện tử: Bồi thường tổn thất hay hư hại đối với các loại máy móc, thiết bị điện tử dùng trong các lĩnh vực như: phát thanh, truyền hình, viễn thông, y tế, tin học, điện ảnh, hàng hải, hàng không… do các nguyên nhân hỏa hoạn, sét, đoản mạnh.