Bảo Hiểm Phú Hưng | bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu

  • Tổng đài công ty
  • (84-8) 5413 5966
  • Thông báo bồi thường
  • 0909 950 338
  • Mua bảo hiểm
  • 0909 729 012

Nếu quý khách cần tư vấn gì thêm chúng tôi rất vui lòng hổ trợ

Bảo hiểm tài sản

 

Công Ty Cổ Phần Bảo hiểm Phú Hưng (PAC) là công ty bảo hiểm phi nhân thọ cung cấp các sản phẩm bảo hiểm toàn diện để bảo vệ rủi ro của khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn: Bảo hiểm Tai nạn con người, Bảo hiểm Xe cơ giới, Bảo hiểm Tài sản, Bảo hiểm Kỹ thuật, Bảo hiểm Hàng hải, Bảo hiểm Trách nhiệm.

 

Bảo hiểm hỏa hoạn nhà tư nhân
Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh
Bảo hiểm cháy nổ trong kinh doanh
Tải tài liệu
Bảo hiểm hỏa hoạn nhà tư nhân

Bảo hiểm hỏa hoạn nhà tư nhân: Bồi thường cho tổn thất hoặc hư hại đối với ngôi nhà và tài sản bên trong gây ra bởi các rủi ro chính: Hỏa hoạn, Sét đánh, nổ nồi hơi phục vụ sinh hoạt, hơi đốt phục vụ sinh hoạt, thắp sáng hoặc sưởi ấm trong nhà. Khách hàng cũng có thể lựa chọn mua thêm các phạm vi bảo hiểm mở rộng như giông bão, lũ lụt, vỡ hay tràn nước từ các bể chứa, thiết bị chứa nước hay đường ống dẫn, trộm cắp…

Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh

Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh: Có thể được bổ sung để bảo hiểm cho tổn thất hậu quả về mất lợi nhuận hoặc chi phí cố định khi công việc phải đình trệ do tài sản bảo hiểm bị hư hại bởi hiểm họa được bảo hiểm.

Bảo hiểm cháy nổ trong kinh doanh

Bảo hiểm cháy nổ trong kinh doanh: Bồi thường những tổn thất hoặc hư hại đối với đối tượng bảo hiểm (văn phòng, trang thiết bị văn phòng, nhà máy, cao ốc, kho tàng, máy móc, nguyên vật liệu, bán sản phẩm, thành phẩm…) gây ra bởi các rủi ro được bảo hiểm. Khách hàng có thể mua bảo hiểm Cháy nổ bắt buộc, hoặc lựa chọn các phạm vi bảo hiểm theo đơn Hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt hoặc tham gia gói bảo hiểm Mọi rủi ro tài sản.