Bảo Hiểm Phú Hưng | bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu

  • Tổng đài công ty
  • (84-8) 5413 5966
  • Thông báo bồi thường
  • 0909 950 338
  • Mua bảo hiểm
  • 0909 729 012

Nếu quý khách cần tư vấn gì thêm chúng tôi rất vui lòng hổ trợ

Bảo hiểm xe cơ giới

 

Công Ty Cổ Phần Bảo hiểm Phú Hưng (PAC) là công ty bảo hiểm phi nhân thọ cung cấp các sản phẩm bảo hiểm toàn diện để bảo vệ rủi ro của khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn: Bảo hiểm Tai nạn con người, Bảo hiểm Xe cơ giới, Bảo hiểm Tài sản, Bảo hiểm Kỹ thuật, Bảo hiểm Hàng hải, Bảo hiểm Trách nhiệm.

 

Bảo hiểm bổ sung
Bảo hiểm tai nạn lái phụ xe và người ngồi trên xe
Bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới
Bảo hiểm vật chất xe cơ giới
Tải tài liệu
Bảo hiểm bổ sung

Bảo hiểm bổ sung: Bảo hiểm mới thay cũ, lựa chọn cơ sở sửa chữa, bảo hiểm thuê xe trong thời gian sửa chữa, bảo hiểm vật chất xe đối với xe tạm nhập, tái xuất, bảo hiểm thiệt hại động cơ do hiện tượng thủy kích, bảo hiểm trách nhiệm xe cùng chủ, bảo hiểm mất cắp bộ phận xe ô tô.

 

Bảo hiểm tai nạn lái phụ xe và người ngồi trên xe

Bảo hiểm tai nạn lái phụ xe và người ngồi trên xe: Bồi thường thiệt hại thân thể đối với lái xe, phụ xe và người ngồi trên xe do tai nạn khi đang ở trên xe, hoặc lên xuống xe trong quá trình xe đang tham gia giao thông trong phạm vi mức trách nhiệm ghi trên GCNBH.

Bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới

Bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới: Bồi thường trách nhiệm dân sự của chủ xe đối với thương tật về người, tổn hại về tài sản của bên thứ ba, thương tật của hàng khách và tổn thất cho hàng hóa vận chuyển trên xe.

 

Bảo hiểm vật chất xe cơ giới

Bảo hiểm vật chất xe cơ giới: Bồi thường cho chủ xe tổn thất và hoặc thiệt hại đối với xe trong những trường hợp:

1. Đâm, va (bao gồm cả va chạm với vật thể khác ngoài xe cơ giới), lật, đổ, tổn thất toàn bộ xe;

2. Hỏa hoạn, cháy, nổ;

3. Những tai họa bất khả kháng do thiên nhiên: Bão, lũ lụt, sụt lở, sét đánh, động đất, mưa đá, sóng thần;

4. Mất cắp, mất cướp toàn bộ xe.