Bảo Hiểm Phú Hưng | bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu

  • Tổng đài công ty
  • (84-8) 5413 5966
  • Thông báo bồi thường
  • 0909 950 338
  • Mua bảo hiểm
  • 0909 729 012

Nếu quý khách cần tư vấn gì thêm chúng tôi rất vui lòng hổ trợ

  • Bảo hiểm Phú Hưng tham gia đi bộ từ thiện Lawrence S. Ting

  • Số lần xem: 2241 | Ngày: 21/01/2015

Công ty Bảo hiểm Phú Hưng là một trong những đơn vị đồng hành và tài trợ cho Chương trình đi bộ từ thiện Lawrence S. Ting lần 10 sẽ diễn ra vào vào lúc 06:30 sáng ngày 24-01-2015 tại The Crescent (Hồ Bán Nguyệt), đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP.HCM.

Suốt nhiều năm liền tham gia chương trình này, Công ty Cổ phần bảo hiểm Phú Hưng (PAC) mong muốn thể hiện trách nhiệm của mình với xã hội, với cộng đồng cũng như ủng hộ ý nghĩa cao đẹp của chương trình. Thông qua chương trình này PAC mong muốn giúp nhân viên của mình hiểu được trách nhiệm của Công ty nói chung và của từng cá nhân nhân viên nói riêng đối với xã hội, với cộng động. Ngoài ra, đây cũng là dịp giúp nhân viên có cơ hội tạo sự cân bằng trong công việc – cuộc sống bằng việc mở rộng mối giao lưu với các Công ty cùng tham gia chương trình này.

bao hiem phu hung tham gia đi bộ từ thiện