Bảo Hiểm Phú Hưng | bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu

  • Tổng đài công ty
  • (84-8) 5413 5966
  • Thông báo bồi thường
  • 0909 950 338
  • Mua bảo hiểm
  • 0909 729 012

Nếu quý khách cần tư vấn gì thêm chúng tôi rất vui lòng hổ trợ

  • Chuyên viên Xét nhận bảo hiểm

  • Số lần xem: 2074 | Ngày: 25/02/2016

Báo cáo đến:

   Trưởng phòng Xét nhận bảo hiểm

Yêu cầu công việc:

   - Trên 23 tuổi

   - Tốt nghiệp các ngành Bảo hiểm, Kinh doanh, Kỹ sư công nghệ, Thống kê, Tài chính, Luật

   - Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ đào tạo bảo hiểm

   - Kinh nghiệm từ 01 đến 03 năm ở vị trí tương đương

   - Có kiến thức về bảo hiểm phi nhân thọ, hiểu biết về Luật và các quy định về Bảo hiểm

   - Sử dụng tiếng Anh tốt, ưu tiên biết thêm tiếng Hoa

   - Thành thạo kỹ năng tin học

   - Chủ động và có trách nhiệm, chịu được áp lực công việc

   - Giao tiếp và làm việc nhóm tốt

Nhiệm vụ chính:

   - Lựa chọn các hợp đồng bảo hiểm có lợi nhuận dựa trên các tiêu chí đánh giá rủi ro sản phẩm, đưa ra báo giá và phát hành hợp đồng bảo hiểm

   - Thực hiện công tác đánh giá rủi ro đối tượng bảo hiểm

   - Quản lý và theo dõi báo giá, hợp đồng, sửa đổi bổ sung hợp đồng, quy tắc bảo hiểm, biểu phí bảo hiểm, hướng dẫn nghiệp vụ, thông tư, và các tài liệu khác có liên quan đến nhiệm vụ được phân công

   - Giải đáp, hướng dẫn và giải thích các quy tắc bảo hiểm, biểu phí, các quy định và quy trình xét nhận bảo hiểm cho nhân viên kinh doanh và các chi nhánh

   - Nghiên cứu và thu thập các thông tin về thị trường bảo hiểm; phát triển các sản phẩm bảo hiểm mới

   - Cung cấp các báo cáo, số liệu thông kê về Xét nhận bảo hiểm,

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công bởi cấp trên

Apply CV: directly or via email: Tramkieu@pacvn.vn