Bảo Hiểm Phú Hưng | bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu

  • Tổng đài công ty
  • (84-8) 5413 5966
  • Thông báo bồi thường
  • 0909 950 338
  • Mua bảo hiểm
  • 0909 729 012

Nếu quý khách cần tư vấn gì thêm chúng tôi rất vui lòng hổ trợ

  • Nhân viên giám định

  • Số lần xem: 3389 | Ngày: 18/03/2015

Nhân viên Giám định

Báo cáo: Trưởng phòng Giám định & Bồi thường

Yêu cầu:

- Tuổi: từ 24 tuổi

- Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học các ngành bảo hiểm, kỹ thuật…

- Có kinh nghiệm và hiểu biết về bảo hiểm Phi nhân thọ

- Giao tiếp tốt tiếng Anh hoặc Hoa

- Kỹ năng tin học văn phòng tốt

- Hiểu biết và tuân thủ Luật về bảo hiểm

Nhiệm vụ:

- Thực hiện công tác giám định bảo hiểm bao gồm giám định rủi ro

- Xác định tổn thất, hỗ trợ và lập hồ sơ giám định bồi thường, theo dõi hồ sơ phát sinh

- Giám định tổn thất, kiểm tra hồ sơ khiếu nại về tính xác thực của sự kiện bảo hiểm, tính hợp lý, hợp lệ của sự kiện yêu cầu giám định, của người được bảo hiểm.

- Xác minh tính chính xác của số liệu khảo sát, đo đạc và tính toán được thực hiện tại các địa điểm giám định.

Vui lòng gửi hồ sơ của bạn đến địa chỉ hr@pacvn.vn