Bảo Hiểm Phú Hưng | bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu

  • Tổng đài công ty
  • (84-8) 5413 5966
  • Thông báo bồi thường
  • 0909 950 338
  • Mua bảo hiểm
  • 0909 729 012

Nếu quý khách cần tư vấn gì thêm chúng tôi rất vui lòng hổ trợ

  • Nhân viên Giám định rủi ro

  • Số lần xem: 1953 | Ngày: 29/07/2016

Báo cáo: Trưởng phòng Xét nhận bảo hiểm

Yêu cầu công việc:

- Ưu tiên Nam, tốt nghiệp các ngành Bảo hiểm, Kinh doanh, Kỹ sư công nghệ, Thống kê, Tài chính, Luật

- Kinh nghiệm tối thiểu 03 năm ở vị trí tương đương

- Am hiểu sâu kiến thức về bảo hiểm phi nhân thọ, hiểu biết về Luật và các quy định về Bảo hiểm

- Thông thạo tiếng Anh

- Thành thạo kỹ năng tin học

- Chủ động và có trách nhiệm, chịu được áp lực công việc

Nhiệm vụ chính:

- Thực hiện giám định các vị trí, địa điểm theo yêu cầu  

- Đưa ra các kiến nghị, đề xuất để cải thiện và giảm thiểu rủi ro.

- Tham mưu, tư vấn cho cấp trên trong việc quản lý và phòng chống tổn thất.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công bởi cấp trên