Bảo Hiểm Phú Hưng | bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu

  • Tổng đài công ty
  • (84-8) 5413 5966
  • Thông báo bồi thường
  • 0909 950 338
  • Mua bảo hiểm
  • 0909 729 012

Nếu quý khách cần tư vấn gì thêm chúng tôi rất vui lòng hổ trợ

  • Nhân viên Nhân sự

  • Số lần xem: 1175 | Ngày: 20/08/2015

Báo cáo trực tiếp:

   Trưởng phòng Nhân sự & Hành chính

Yêu cầu tuyển dụng:

   - Tốt nghiệp đại học.

   - Có kinh nghiệm và kiến thức về Nhân sự

   - Ngoại ngữ: Thông thạo 4 kỹ năng trong Tiếng Anh

   - Thành thạo Word, Excel, PowerPoint và email

   - Am hiểu Luật Lao động và các quy định của Pháp luật

   - Có trách nhiệm, cẩn thận, trung thực

   - Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt

Nhiệm vụ chính:

   - Sắp xếp danh sách CV và nhập dữ liệu ứng viên

   - Hỗ trợ Bộ phận Nhân sự sàng lọc CV ứng viên, liên hệ phỏng vấn qua điện thoại

   - Tổ chức và phối hợp phỏng vấn, kiểm tra trình độ ứng viên

   - Thực hiện Quy trình tiêp nhận nhân viên mới: chuẩn bị thư mời và đảm bảo hồ sơ nhân viên mới được cung cấp đầy đủ

   - Chuẩn bị chương trình định hướng nhân viên mới

   - Phối hợp đào tạo nhân viên

   - Quản lý và theo dõi dữ liệu phép năm, dữ liệu chấm công của toàn thể Nhân viên

   - Hỗ trợ trong việc thiết lập và duy trì hệ thống cơ sở dữ liệu của Người lao động, hồ sơ nhân viên đảm bảo tất cả các dữ liệu được cập nhật chính xác và kịp thời.

   - Lập các báo cáo thống kê số liệu về Nhân sự

   - Hỗ trợ các công tác khác theo yêu cầu của cấp trên

   - Dịch các tài liệu Nhân sự từ tiếng Việt sang tiếng Anh và ngược lại

   - Thực hiện các công tác khác theo phân công của Trưởng bộ phận Nhân sự, Trưởng phòng Nhân sự & Hành chính

Apply CV: directly or via email: Tramkieu@pacvn.vn