Bảo Hiểm Phú Hưng | bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu

  • Tổng đài công ty
  • (84-8) 5413 5966
  • Thông báo bồi thường
  • 0909 950 338
  • Mua bảo hiểm
  • 0909 729 012

Nếu quý khách cần tư vấn gì thêm chúng tôi rất vui lòng hổ trợ

  • Nhân viên quản trị hạ tầng

  • Số lần xem: 818 | Ngày: 26/04/2016

Báo cáo: Phó phòng IT / Trưởng phòng IT

Yêu cầu công việc:

   - Từ 26 tuổi trở lên

   - Có kinh nghiệm từ 03 năm trở lên

   - Bằng cấp: từ cao đẳng trở lên chuyên ngành Computer Science hoặc các ngành có liên quan, MCSE - CCNP

   - Hiểu biết về Windows, Unix / Linux system, Virtual Technology (VMWARE or MS)

   - Kinh nghiệm về giám sát, chẩn đoán hệ thống mạng và công cụ phân tích hệ thống mạng

   - Khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh

Chức năng và nhiệm vụ:

   - Triển khai và quản lý cửa sổ máy chủ

   - Triển khai và quản lý cơ sở hạ tầng hệ thống (Switch, Router, Firewall)

   - Thực hiện việc bảo trì hệ thống, nâng cấp phần cứng theo lịch

   - Giám sát hiệu suất và đảm bảo hệ thống sẵn có và độ tin cậy

   - Giám sát việc sử dụng tài nguyên hệ thống, khuynh hướng, và kế hoạch nguồn lực

   - Viết báo cáo kỹ thuật, kết quả phân tích, các kiến nghị

   - Quản trị hệ thống tổng đài (hệ thống Toshiba)

   - Helpdesk

   - Khác: Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên