Bảo Hiểm Phú Hưng | bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu

  • Tổng đài công ty
  • (84-8) 5413 5966
  • Thông báo bồi thường
  • 0909 950 338
  • Mua bảo hiểm
  • 0909 729 012

Nếu quý khách cần tư vấn gì thêm chúng tôi rất vui lòng hổ trợ

  • Trợ lý kinh doanh

  • Số lần xem: 1722 | Ngày: 03/06/2016

Báo cáo: Trưởng bộ phận / Trưởng phòng Kinh doanh Quốc tế

Phòng ban: Kinh doanh Quốc tế

Yêu cầu công việc: 

- Tiếng Trung hoặc tiếng Anh giao tiếp

- Ưu tiên biết thành thạo 4 kỹ năng trong tiếng Trung

- Năng động, sáng tạo, giao tiếp tốt và ham muốn học hỏi

- Khả năng chịu áp lực công việc cao

- Hiểu biết về bảo hiểm phi nhân thọ là một lợi thế

Chức năng và Nhiệm vụ:

Chuẩn bị báo cáo về hoạt động kinh doanh, tham dự buổi họp định kỳ hoặc đột xuất, nhận nhiệm vụ được giao từ Trưởng bộ phận hoặc Trưởng phòng Kinh doanh Quốc tế

- Hỗ trợ các hoạt động kinh doanh tại Phòng Kinh doanh Quốc tế

- Biên, phiên dịch các tài liệu tiếng Trung/Anh sang tiếng Việt và ngược lại

- Phiên dịch cho các buổi họp của cấp trên

- Tham dự các chương trình đào tạo, hội thảo liên quan đến phát triển kinh doanh và dịch vụ khách hàng nhằm phát triển năng lực của nhân viên

- Đảm bảo mọi khách hàng hiện tại của Phòng Kinh doanh Quốc tế được chăm sóc tốt và các câu hỏi của họ đều được trả lời một cách thỏa đáng

- Cung cấp thông tin thị trường cho những khách hàng hiện tại để giúp khách hàng hiểu được những loại hình bảo hiểm nào cần thiết cho hoạt động kinh doanh của họ

- Tiến hành các công việc khác và nhiệm vụ được giao theo sự phân công của Trưởng phòng và cấp trên

Apply CV: directly or via email: hr@pacvn.vn