Bảo Hiểm Phú Hưng | bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu

  • Tổng đài công ty
  • (84-8) 5413 5966
  • Thông báo bồi thường
  • 0909 950 338
  • Mua bảo hiểm
  • 0909 729 012

Nếu quý khách cần tư vấn gì thêm chúng tôi rất vui lòng hổ trợ

  • Trưởng bộ phận Xét nhận bảo hiểm

  • Số lần xem: 632 | Ngày: 25/04/2016

Báo cáo đến: Trưởng phòng Xét nhận bảo hiểm

Yêu cầu công việc:

     - Tốt nghiệp các ngành Bảo hiểm, Kinh doanh, Kỹ sư công nghệ, Thống kê, Tài chính, Luật

     - Kinh nghiệm tối thiểu 04 năm ở vị trí tương đương

     - Am hiểu sâu kiến thức về bảo hiểm phi nhân thọ, hiểu biết về Luật và các quy định về Bảo hiểm

     - Thông thạo tiếng Anh

     - Thành thạo kỹ năng tin học

     - Chủ động và có trách nhiệm, chịu được áp lực công việc

    - Có kỹ năng lãnh đạo

Nhiệm vụ chính:

    - Lựa chọn các hợp đồng bảo hiểm có lợi nhuận dựa trên các tiêu chí đánh giá rủi ro sản phẩm, đưa ra báo giá và phát hành hợp đồng bảo hiểm

    - Đánh giá các nguy cơ rủi ro của khách hàng bằng cách sử dụng các phương pháp  phân tích và đánh giá khác nhau đối với các nhóm cá nhân và khách hàng khác nhau

    - Quản lý và theo dõi báo giá, hợp đồng, sửa đổi bổ sung hợp đồng, quy tắc bảo hiểm, biểu phí bảo hiểm, hướng dẫn nghiệp vụ, thông tư, và các tài liệu khác có liên quan đến nhiệm vụ được phân công

    - Giải đáp, hướng dẫn và giải thích các quy tắc bảo hiểm, biểu phí, các quy định và quy trình Xét nhận bảo hiểm cho nhân viên kinh doanh và các chi nhánh

    - Nghiên cứu và thu thập các thông tin về thị trường bảo hiểm; phát triển các sản phẩm bảo hiểm mới

    - Cung cấp các báo cáo, số liệu thống kê về Xét nhận bảo hiểm,

    - Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công bởi cấp trên

Apply CV: directly or via email: Tramkieu@pacvn.vn