Bảo Hiểm Phú Hưng | bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu

  • Tổng đài công ty
  • (84-8) 5413 5966
  • Thông báo bồi thường
  • 0909 950 338
  • Mua bảo hiểm
  • 0909 729 012

Nếu quý khách cần tư vấn gì thêm chúng tôi rất vui lòng hổ trợ

Nhân viên Kiểm soát nội bộ

Báo cáo: Phó phòng/ Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ

Phòng ban: Kiểm soát nội bộ

Yêu cầu công việc:

Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Kiểm toán, Kinh tế, Tài chính hoặc các chuyên ngành có liên quan

- Hiểu biết Luật bảo hiểm và các Quy định có liên quan

- Tối thiểu 1 - 2 năm kinh nghiệm về Kiểm soát nội bộ, bảo hiểm

- Kỹ năng quản lý và làm việc nhóm

- Chịu được áp lực công việc

- Khả năng giao tiếp và giải quyết vấn đề

- Trung thực, kiên nhẫn, cẩn thận, có trách nhiệm 

- Thông thạo tiếng Anh và kỹ năng tin học

 Chức năng và nhiệm vụ:

Thực hiện công tác Kiểm tra, kiểm soát tất cả các Phòng/bộ phận theo nội dung kiểm tra, kiểm soát đã được phê duyệt

- Tiến hành đánh giá rủi ro các các Phòng/đơn vị theo lịch trình

- Tiến hành một số công tác kiểm tra, đánh giá hoặc các nhiệm vụ khác được yêu cầu bởi Quản lý

- Thực hiện các báo cáo định kỳ về việc tuân thủ quy chế quản lý nội bộ trong công ty

- Các nhiệm vụ và chức năng khác theo sự phân công của Trưởng phòng và cấp trên.